15 de novembre de 2016

ATM

L’ATM (Articulació temporo mandibular) permet moure la mandíbula cap amunt i avall i de costat a costat, perquè pugui parlar, mastegar i badallar i també participa en la respiració i en la percepció del gust.

La fisioteràpia en l’ATM ajuda a eliminar l’espasme muscular i el dolor a través de tècniques articulars orofacials, massatge local, estiraments i proporcionant les recomanacions necessàries per a la reducció dels efectes nocius de serrar o relliscar les dents d’aquesta manera restableix el correcte funcionament de l’articulació disminuint la simptomatologia dolorosa.

En quines situacions està indicada la Fisioteràpia en ATM?

  • Bruxisme
  • Dolor o sensibilitat a la cara, la mandíbula, el coll i les espatlles, i en o al voltant de l’orella quan es mastega, parla
  • Mal de cap (sovint imitant les migranyes), dolor d’oïda
  • Si nota un clic o espetec al obrir o tancar la boca
  • Dolor provocat pel badall, o sensació que la mandíbula es queda bloquejada en obrir del tot la boca