15 de novembre de 2016

Fisioteràpia Neurològica

La fisioteràpia neurològica consisteix en el tractament de les persones que tenen discapacitats neurològiques ja siguin de naixement o adquirides; s’especialitza en l’avaluació i tractament per millorar o maximitzar la seva capacitat funcional.

Es requereix una avaluació neurològica inicial; té com a objectiu identificar i estimular el potencial de moviment i la seva qualitat de vida abans de començar les seves sessions de tractament. Serà aplicat en base als objectius identificats durant l’avaluació inicial. Aquests poden incloure: millorar l’eficàcia dels moviments, la marxa, l’estabilitat, ajudar a disminuir l’espasticitat, els tremolors i la fatiga, ajudant a millorar la qualitat de vida tant del pacient com del familiar o cuidador buscant la major autonomia possible en la seva vida.

La Fisioteràpia Neurològica és capaç de posar en marxa les vies cerebrals afectades, per fer noves vies a través de les accions repetitives i exercicis. Molts dels nostres pacients poden millorar la simptomatologia descrita anteriorment.

En quines situacions està indicada la Fisioteràpia Neurològica?

  • Lesió de la medul·la espinal
  • Lesió cerebral que resulta d’un trauma o de condicions tals com el vessament cerebral o tumors: Ictus, hemiplegies, Paraplègies
  • L’esclerosi múltiple
  • Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
  • Malaltia de Parkinson
  • Polineuropaties com una síndrome de Guillain-Barré o polineuropatia inflamatòria crònica
  • Trastorns vestibulars