15 de novembre de 2016

Fisioteràpia Pediàtrica

La fisioteràpia pediàtrica consisteix en el tractament de qualsevol afecció durant la infància, tant aguda com a crònica, que pertorbi el desenvolupament motor i, per tant, limiti el potencial per a la independència en la vida adulta. La fisioteràpia aplicada a l’edat pediàtrica precisa uns coneixements i una pràctica específics.

nenS’engloben totes aquelles estratègies dirigides a obtenir el màxim nivell funcional possible en nens amb deficiències motores. Entre aquestes es troben l’estimulació i l’atenció precoç.

En quins casos està indicada la Fisioteràpia Pediàtrica?

La fisioteràpia pediàtrica és l’especialitat d’aquesta professió que tracta les patologies que es produeixen en nadons i nens amb problemes:

  • Neurològics
  • Ortopèdics
  • Respiratoris
  • Circulatoris