15 de novembre de 2016

Síndrome del Dolor Miofascial

La Síndrome de Dolor Miofascial, per definició, és un trastorn no inflamatori que es manifesta per dolor localitzat, rigidesa i la característica primordial és la presència de “punts gallet”.

El punt gallet és un focus d’irritabilitat en el múscul quan aquest és deformat per pressió, estirament o contractura, la qual cosa produeix tant un punt de dolor local com un patró de dolor referit i ocasionalment fenòmens autonòmics.

Els punts gallets poden ser activats directament per sobrecàrregues musculars agudes (aixecament d’objectes pesats) o fatiga per sobreús (activitats ocupacionals repetitives) o traumatismes, i / o indirectament per altres punts gallets adjacents o malalties viscerals (infarts, úlceres pèptiques, litiasi renal, colelitiasi) o reumatisme articular o alteracions emocionals.

En què consisteix el tractament en la Síndrome de Dolor Miofascial?

Una àmplia varietat de mètodes de tractaments estan avui disponibles per al maneig d’aquests problemes, tots amb el mateix principi bàsic: restaurar la longitud normal de repòs de la fibra muscular i eliminar els punts gallet palpables dins de les bandes fibroses del múscul. El tractament ha de ser individualitzat per a cada pacient tenint en compte diversos factors (mecànics, nutricionals, posturals i psíquics) que poden en un moment donat estar incidint en la presentació d’aquesta patologia.